poznawać


poznawać
1. Ktoś kogoś nie poznaje
a) «ktoś udaje, że kogoś nie zna, nie zauważa»: Przecież to ty, chciałbym zawołać, byłeś moim wiernym odbiciem, towarzyszyłeś mi tyle lat, a teraz nie poznajesz mnie! B. Schulz, Sanatorium.
b) «ktoś dostrzega w kimś ogromną zmianę i dziwi się jej»: – Mój drogi, co tu będziemy owijać w bawełnę? Ludzie mojego pokroju nie są teraz ani potrzebni, ani dobrze widziani. – Twojego pokroju? Nie poznaję cię, Janie. Ty, stary socjalista, mówisz w ten sposób? J. Andrzejewski, Popiół.
2. pot. Sprać, stłuc, zbić itp. kogoś tak, że go rodzona matka, rodzony ojciec nie pozna «zbić kogoś bardzo mocno»: Jak piśniesz choćby słówko, to cię tak spiorę, że rodzona matka cię nie pozna... Roz tel 1996.
Dać coś poznać komuś zob. dać 2.
Dać się poznać jako ktoś zob. dać się 2.
Nie dać czegoś poznać po sobie zob. dać 18.
Poznać coś na własnej skórze zob. skóra 10.
Poznać czyjeś karty zob. karta 9.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • poznawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, poznawaćznaję, poznawaćznaje, poznawaćwaj, poznawaćany {{/stl 8}}– poznać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, poznawaćam, poznawaća, poznawaćają, poznawaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poznawać — → poznać …   Słownik języka polskiego

  • poznawać się – poznać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedstawiać się sobie nawzajem, nawiązywać kontakt z kimś, stykać się z kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}My już poznaliśmy się. Poznajcie się! {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poznać — dk I, poznaćznam, poznaćznasz, poznaćznają, poznaćznaj, poznaćznał, poznaćznany poznawać ndk IX, poznaćznaję, poznaćznajesz, poznaćwaj, poznaćwał, poznaćwany 1. «przeniknąć coś myślą, uświadomić sobie związki, zależności między elementami czegoś; …   Słownik języka polskiego

  • odkrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odkrywaćam, odkrywaća, odkrywaćają, odkrywaćany {{/stl 8}}– odkryć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, odkrywaćkryję, odkrywaćkryje, odkrywaćkryty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • badać — ndk I, badaćam, badaćasz, badaćają, badaćaj, badaćał, badaćany 1. «dokładnie, gruntownie poznawać coś za pomocą analizy naukowej» Badać coś teoretycznie, na drodze doświadczalnej (eksperymentalnej); badać za pomocą aparatów, przyrządów a.… …   Słownik języka polskiego

  • inchoatywny — przym. od inchoatiwum ∆ jęz. Czasownik inchoatywny «czasownik oznaczający początek czynności, procesu, stanu, np. poznawać, rozpłakać się, zasypiać» …   Słownik języka polskiego

  • myśleć — ndk VIIa, myślećlę, myślećlisz, myśl, myślećlał, myślećleli 1. «uświadamiać sobie związki, zależności między rzeczami, zjawiskami; poznawać, usiłować rozumieć, rozumować, sądzić, przypuszczać, mniemać; snuć rozważania, zastanawiać się, namyślać… …   Słownik języka polskiego

  • oglądać — ndk I, oglądaćam, oglądaćasz, oglądaćają, oglądaćaj, oglądaćał, oglądaćany obejrzeć dk VIIb, oglądaćjrzę, oglądaćjrzysz, oglądaćjrzyj, oglądaćjrzał, oglądaćjrzeli, oglądaćjrzany 1. «patrząc, zwykle z różnych stron, poznawać coś, zapoznawać się z… …   Słownik języka polskiego

  • rozum — m IV, D. u, Ms. rozummie; lm M. y, D. ów 1. «władza poznawcza umysłu ludzkiego, zdolność myślenia, poznawania, wykrywania związków zależności między postrzeganymi rzeczami, zjawiskami i formułowania sądów, orzekania o tych zjawiskach i… …   Słownik języka polskiego